Správa počítačových sítí

Cenové relace služeb správy sítí Zákazníkovi mohu nabídnou zhruba tři typy služby, co se týká intenzity práce:
1.
    Příležitostná pomoc na základě žádosti zákazníka. V tomto případě účtuji za každou započatou hodinu přítomnosti u zákazníka 790 Kč. V rámci Prahy se neúčtuje doprava. Evidence technického a programového vybavení zákazníka je jen v rámci pracovních listů z jednotlivých zásahů.
==========================================================

2.    Pravidelná pomoc a údržba technického a programového vybavení. V tomto případě jde o pravidelné návštěvy dvakrát až třikrát týdně dle momentální potřebnosti plus v případě akutní potřeby na přání zákazníka. O technickém a programovém vybavení je vedena komplexní dokumentace, aby bylo možné seriozně plánovat další rozvoj vybavení a řešit obecnější problémy. V rámci této služby doporučuji zákazníkovi jednotlivá řešení ohledně provozu sítě i zpracování ostatních úloh. Konkrétní rozhodnutí však záleží vždy na zákazníkovi.
Počet počítačů do 10   ->   1200Kč/počítač (další hodina nad rámec smlouvy – 400Kč) 11-20   ->  1100Kč/počítač (další hodina nad rámec smlouvy – 400Kč) 21-30   ->  900Kč/počítač (další hodina nad rámec smlouvy – 400Kč)
==========================================================

3.    Převzetí odpovědnosti za běh technického i programového vybavení. V tomto případě odpovídám zejména za zálohování dat, antivirovou ochranu, bezproblémový chod systémového programového vybavení a maximální úsilí o bezproblémový chod aplikačních programů. Patří sem i pravidelné profylaxe, čištění tiskáren, monitorů, počítačů atd. Zajišťuji dále efektivní a pravidelný rozvoj všeho vybavení dle možností a požadavků uživatelů. Dalším prvkem jsou konzultace s uživateli zaměřené na zaškolování a výuku při práci s počítačem. Ceny za nabízené služby jsou nastíněny v následující tabulce. Vychází z měsíčního paušálního poplatku, který je závislý na počtu stanic a z pohyblivé částky, která je dána hodinovou sazbou. Hodinová sazba platí nad určený počet hodin měsíčně, který se započítává do paušálu. Tento počet hodin vyplývá z času nutného na běžnou údržbu.
Počet počítačů do 10   ->   1500Kč/počítač (další hodina nad rámec smlouvy – 450Kč) 11-20   ->  1300Kč/počítač (další hodina nad rámec smlouvy – 450Kč) 21-30   ->  1100Kč/počítač (další hodina nad rámec smlouvy – 450Kč)

CENY NEJSOU KONEČNÉ A VŽDY JE VŠE NA DOHODĚ.
NEJSEM PLÁTCE DPH -> NEPLATÍTE NIC NAVÍC!!!